BILEAHTAT

Bileahtat: 7 €/čájáhus. Bileahtat leat vuovdemassii festiválavahkku áigge Sámemusea Siiddas (fuom. Siida lea gitta vuossárgga) ja ovdal čájáhusaid Sajosis ja Guovssahasteáhteris. Bearjadaga LAILA-filmma čájáhussii ja lávvardaga konsertii sáhttá oastit bileahtaid Siiddas ovddalgihtii ja Sajosis ovdal go čájáhusat álget.

LAILA! LIVE! | bileahta haddi 20 €

ÁNNÁMÁRET – Nieguid Duovdagat – Imaginary Landscapes | konseartabileahtta 20 €

Print Friendly, PDF & Email