SAJOS

Sajos

Anára girkosiidii Juvdujoga gáddái huksejuvvon sámekulturguovddáš Sajos lea Suoma sápmelaččaid hálddahusa ja kultuvrra guovddáš. Sajos lea miellagiddevaš ja geasuheaddji máŋggakultuvrralašvuođa deaivvadanbáiki. Sajos lea maid dáhpáhusdállu, kongreassaguovddáš ja čoahkkinbáiki. Skábmagovat filmmat čájehuvvojit Dolla- auditorios, goasa čáhket 260 olbmo.

Print Friendly, PDF & Email