Dearvvahusat

Buorit ealligova ustibat

Bures boahtin Skábmagovat-festiválii! Mii illudit, ahte sáhttit guokte jagi gáiddusdáhpáhusa maŋŋá lágidit fas Skábmagovat-festivála árbevirolaččat dáppe Anáris. Nuppi dáfus mannan jagiid lei illu maid fuobmát, ahte online-festivála čuvvo badjel 40 riikkas! Koronapandemiija leage kánske maid nannen jáhku dasa, ahte hybridadáhpáhusaide lea jearru, ja ahte dat sáhttet áibbas ođđa láhkái lasihit eamiálbmogiid ealligovaid juksama miehtá máilmmi. Dán jagi dáhpáhus lágiduvvoge hybridahámis: sihke Anáris ja neahta bokte.

Sámedikki eamiálbmogiid filbmaguovddáš Skábma lea okta dáhpáhusa lágideaddjiin, man lassin maiddái min mánáidkulturguovddáš Mánnu ja nuoraidráđđi leat leamaš aktiivvalaččat mielde mánáid ja nuoraid prográmma plánemis ja ollašuhttimis. Lassin mielde leat olu eará ovttasbargoguoimmit: sáhttáge lohkat, ahte Skábmagovat lea jagis nubbái fiinna ovdamearka báikkálaš ovttasbarggu fámus.

Dán jagi temán lea Nana nissonat, iige imaš: leathan ovdamearkka dihte sápmelaččaid gaskkasge badjánan máŋgga nana nissona sihke politihka ja dáidagiid suorggis guovddáš sajádahkii. Nuppi dáfus nanusvuohta ii álot gáibit aktivismma dahje lávddi ala lávkema: ovdamearkka dihte eamiálbmogiid gielaid ja kultuvrraid nanosmuvvama duohken lea dávjá maid olu máŋgga nana nissona bargu. Sámeservošis áibbas buotlágan sámenissoniin lea álot leamaš nana rolla.

Nana nissoniid lassin dán jagi ovdan lea eamiálbmogiid filbmasuorggi čuvges boahtteáigi. Prográmma dutkkadettiin jáhkku dasa ii sihkkarit báze eahpádussan geasage. Buorit ealligovvabottut buohkaide!

Tuomas Aslak Juuso

Sámedikki ságadoalli

Dearvvahusat