Prográmma

Duohtavuohta- ja soabadallanproseassat Sámis ja Alaskas – eaiggátvuohta

Panela Soljjus, Sajosis. Panelai oassálastit:

Donald (Del) Lavendure, Assistant Secretary of Interior in the Obama administration

Antti Pentikäinen

Heikki Paltto

Irja Jefremoff

Ulla Aikio-Puoskari

Inari Alanko

Tiina Sanila-Aikio

Lahja Eriksen, Uvja