Info

Festivála

Jurdda Skábmagovat-festiválas šattai 1990-logu loahpas, go báikkálaččat smiehtadišgohte vugiid botket Anára girkosiidda jaskes gaskadálvvi kultuvrralaš vugiin.

Go Anár lea juo okta Suoma beale Sámi dehálaš deaivvadanbáikkiin, jurdda sámi filbmafestiválas lei lunddolaš. Seammás dat viidui eamiálbmogiid festiválan nie oppalaččat. Sápmelaččat ledjege Áillohačča ofelastimiin juo 1970-logus barggánis dahkkit, go eamiálbmogiid gaskasaš ovttasbarggu ovdánahttin álggii.

Festivála lágidanáigin válljejuvvui ođđajagimánnu, mii davvin oaivvilda, ahte sevdnjes áiggi, skábma, nohká ja beaivváš máhccá.  Dán dáfus Skábmagovat lea maiddái čuovgga ávvudeapmi.

 

Festivála filbmaprográmma vuolggasadji lea, ahte filmma geahčastat galgá ovddastit eamiálbmogiid. Prográmmas leat maiddái muhtun spiehkastagat, arkiivačájáhusat, maiguin mii háliidit ovdanbuktit historjjálaš perspektiivva mo eamiálbmogat leat ovdalis govviduvvon.

Skábmagovat ii leat dušše filbmafestivála, das lea šaddan okta bivnnuheamos riikkaidgaskasaš ja máŋggakultuvrralaš dálvedáhpáhus Davvi-Suomas. Festivála lea mearkkašahtti sihke báikkálaš dásis ahte olles Davvikalohta guovllus. Festivála, mii lea juo badjel 20 jagi boaris dáhpáhus, lea čoaggán nana oktavuođaid internašunála filbmasuorggi bargiide ja eará filbmafestiválaorganisašuvnnaide.

Skábmagovat lágiduvvo Anáris 25.-28.1.2024 ja onlines 29.1.-6.2.2024

Festivála­guovlu

Festiválas návddašit ealligovain golmma sajis:
Sámekuluturguovddaš Sajosis, Sámemusea ja luondduguovddáš Siiddas sihke Guovssahasteáhteris.

Sajos

Sámekulturguovddáš Sajos lea Suoma beale sámiid parlameantadállu ja maiddái kultur-, skuvlen- ja máhttinguovddáš. Dat lea sámiid politihkalaš iešmearrideami ja ealli, ođasmahtti kultuvrra symbola, man váldoulbmil lea sihke dorvvastit árbevirolaš kultuvrra ja ovdánahttit sámi servodatlaš eallima.

Sajosa Dolla-auditoriijas leat 250 báikki, maid lassin festivála atná Solju-parleameantalanja ja Dollagáddi-sále.

Dolla | filbmačájáhusat, konsearttat

Solju | filbmačájáhusat, ságastallandilálašvuođat

Dollagáddi | Skábma-klubba

Sajosis lea info- ja bileahtavuovdinbáiki, kafea Čaiju ja hivssegat, maidda beassá juvlastuoluin.

Lassedieđut: www.sajos.fi

Siida

Sámemusea ja luondduguovddáš Siida lea lahka Sajosa. Juo badjel 60 jagi, Siidda čájáhusat ja dáhpáhusat leat leamaš ofelažžan boares ja ealli sámi kultuvrii ja davvi lundui.

Siiddas lea auditoriija, mas leat 70 báikki, ja dasto maiddái info- ja bileahtavuovdinbáikki ja kafea-restoráŋŋa Sarrit.

Lassedieđut: www.siida.fi

Muohta­táhter

Muohtateáhter lea Skábmagovaid bivnnuheamos ja ráhkkáseamos gálvomearka, mii lea ollásit huksejuvvon muohtagis. Teáhteris leat sullii 200 báikki.

Mánnu, násttit ja muhtumin maiddái guovssahat gullet bileahta haddái. Buoremus dilis filbmačájáhusat leat váldán saji –30˚C (–86˚F) buollašis. Skábmagovat fállá duljiid muohtabeaŋkkaid ala, muhto gárvodettiin lea buorre váldit dálkedili vuhtii.

Skábmagovat lea albmaduođas máilmmi coolámus filbmafestivála.

Johtolat

Girdin

Girdingieddi lea Avvilis, mátkegaska Anárii lea 50 km.

www.finavia.fi/fi/lentoasemat/ivalo

Sáhttu girdingiettis Anárii sáhttá várret ovddalgihtii:

https://visitinari.fi/fi/kuljetukset/airport-shuttle-bus-ilmari-slant/

https://visitinari.fi/fi/kuljetukset/yksityiset-lentokenttakuljetukset/

Girdingieddis sáhttá maiddái mannat táksebiillain Avvilii (10 km) ja doppe joatkit linnjábiillain Anárii (40 km)

www.ivalontaksit.fi

Togain

Togastašuvdna lea Roavenjárggas, gos sáhttá váldit linnjábiilla Anárii (330 km)

www.vr.fi/aikataulut

 

Linnjábiillan

Linnjábiillat johttet Roavenjárggas ja Avvilis Anárii golbma geardde beaivvis.

www.matkahuolto.fi/matkustajat/bussiaikataulut

Idjadeapmi

Anára márkanis gávdnojit idjadansajit ja restoráŋŋat, guokte gávppi, bensinstašuvdna ja feara maid. Anára hoteallat geasuhit olbmuid dan áiggis, goas festivála lágiduvvo nappo várrejumiid gánneha dahkat buriin áiggiin. Lea maiddái buorre fuomášuhttit, ahte almmolaš johtolat Anár gielddas ii leat nu viiddis.

Hotelli Inari & Ravintola Aurora

Wilderness Hotel Juutua

Wilderness Hotel Inari

Nuoraidguovddáš ja luonddumátkeguovddáš, Vasatokka

Eakto­dáhtolaččan

Háliidatgo boahtit eaktodáhtolaččan Skábmagovaide?

Bargoveahka

MEdia