Uutiset

OKM myöntää 200 000 euroa Skábmagovat elokuvafestivaalin ja Saamelaistaiteen tukiyhdistyksen kehittämiseen

Saamelaistaiteen tukiyhdistykselle (Sámedáidaga doarjjasearvi rs) on myönnetty Opetus- ja kultturiministeriön (OKM) 200 000 euron kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki yhdistyksen ja Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin kehittämiseen vuosina 2023-2024.

Digitaalinen Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaali tuotannosta näyttöpäätteelle (DISK) hanke kehittää Saamelaistaiteen tukiyhdistyksen tapahtumatuotantoa, Skábmagovat elokuvafestivaalin ja sen verkkotapahtuman palvelukokonaisuutta ja tiedonhallinnan menetelmiä.

Hankkeella pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka alkuperäiskansojen digitaalinen tapahtumatuotanto ja paikallisfestivaalin kasvu kylätapahtumasta kansainväliseksi foorumiksi on synnyttänyt. Saamelaistaiteen tukiyhdistykselle on tärkeää, että saamelaisten ja alkuperäiskansojen elokuvien julkaisu digitaalisessa ympäristössä on kestävällä pohjalla.

Asiakkaille näkyvimpiä DISK-hankkeen sisältöjä tulevina vuosina on uudistuva Skábmagovat verkkofestivaali ja parannukset verkkopalveluiden saavutettavuudessa. Iso osa hankkeesta toteutuu kuitenkin kulisseissa, joka tulee näkyväksi asiakkaille yleisesti parempina festivaalipalveluina.

Paikalliset arvot kansainvälisessä verkkoympäristössä

Kokemus on jo osoittanut, että verkkopalvelut ovat erinomainen tapa alkuperäiskansojen yhteistyön, yhteenkuuluvuuden ja vuoropuhelun vahvistamiseen, jotka ovat Skábmagovat elokuvafestivaalituotannon keskeisimpiä tavoitteita. Ensi kertaa vuonna 2021 toteutuneeseen Skábmagovat verkkotapahtumaan osallistui viime vuonna katsojia yli 40 maasta ja vastaavaa mielenkiintoa odotetaan tänäkin vuonna. Nopeasti moninaistuvassa yhteiskunnassa onkin tärkeää, että Skábmagovat – alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin kaltaisten toimijoiden paikallinen arvomaailma säilyy digitaaliseen toimintaympäristöön siirryttäessä. Esimerkillään Saamelaistaiteen tukiyhdistys toivoo rohkaisevansa muitakin alan toimijoita kestäviin, kulttuurisensitiivisiin ratkaisuihin.

Pian tehtävät asiakaspalautekyselyt Skábmagovat elokuvafestivaalin palveluista antavat DISK-hankkeelle elintärkeää pohjatietoa kehitettävistä kohteista. Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry toivookin, että Skábmagovien asiakaskunta antaa palautetta ahkerasti 26.1.2023 käynnistyvän elokuvafestivaalin aikana sekä Inarissa että internetissä.

Skábmagovat järjestetään Inarissa 26.-29.1.2023 ja onlinessa 29.1.-6.2.2023. www.skabmagovat.fi

DISK-hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU – hanke. Myönnetyllä avustuksella edistetään kulttuurin ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Lisätiedot: Anne Kirste Aikio, Saamelaistaiteen tukiyhdistys ry puheenjohtaja, annek.aikio@gmail.com, p.040-7681689