Ealligovat arkiiva Govvagalleriija Bagadallit

Guhtur Niillas Rita Duomis / Tuomas Kumpulainen

Bagadalli ealligovat Skábmagovain

Skábmagovat 2024
Dokumeanta, 20 min

ÁHKUIN

RadioJus Sunná / Sunná Nousuniemi, Guhtur Niillas Rita Duomis / Tuomas Kumpulainen
Loga lasi