Ealligovat arkiiva Govvagalleriija Bagadallit
Guossit

Katja Gauriloff

Ovddit festiválaid prográmma

Bálkášuvvon bagadalli Katja Gauriloff (r. 1972, Anár) lea dovddus su váikkuheaddji filmmaid dihte. Gauriloff ovddit guhkes filbma olei Sofi Oksanen romána vuođul dahkkon filbma Baby Jane (2019). Dán ovdal almmustuvvon dokumeantafilbma Mannu meäʹcc Kaisa (2016) bálkašuvvoi Suoma buoremus dokumeantafilmma Jussi-bálkášumiin ja máŋggain riikaidgaskasaš bálkášumiin.

Bagadalli: Je’vida / SÁPMI V: Ruovttoluotta Čeavetjávrái

Siidoprográmma

Guossit