Ealligovat arkiiva Govvagalleriija Bagadallit
Skábmagovat 2024
Ealligovva
Vuosttaseahket

Yuri u xëatima thë / Guolásteamin Timbó:in

Brasilia 2023
Ovddit festiválaid prográmma
Bearáš lea vuolgimin guolástit.

Davviriikkalaš vuosttašeahket.

Guokte yanomami-filbmadahkki čuovvuba movt lea bivdit guoli álgoálbmoga árbevirolaš bivdovuogi mielde Timbó:in, šattuin mainna časkit guoli galmmasin.

Bagadalli Aida Harika (yanomami)Edmar Tokorino (yanomami)Roseane Yariana (yanomami)
Bistin 10 min
Ahkerádjá S
Giella Yanomami
Teksten eŋgelasgiella
Almmustahttinjahki 2023
Riika Brasilia
Bagadalli

Aida Harika

Bagadalli

Edmar Tokorino

Bagadalli

Roseane Yariana