Festivaaliopas

Jiõččtäättliʹžžen – teâđ jiõččtäättlaž tuâjjlaid

Haaʹlääk-a vieʹǩǩted oʹnnstam festivaalneäʹttel-loopp jäʹrjstõõllmõõžžin da vuäǯǯad ođđ ǩiõččlâsttmõõžžid? Puäʹđ Skammkaartid jiõččtäättlaž tuâjjliʹžžen!