Alggmeerai Jieʹllikarttfestivaal

Skammkaart

Inari, Aanaar, Finland 23.1.-26.1.2025
Online 31.1.-6.2.2025

Ääiʹjpoddsaž

Lumiteatteri kuvattuna ilmasta.

Skammkaart 2024

Teâđtõõzz

Alggmeerai jieʹllikarttfestivaal Skammkaart – 25.-28.1.2024 – Aanar / Sääʹmm / Lääʹddjânnam Skammkaartid jäʹrjstet eʹpet ođđeeʹjjmannust, skaamm ââʹliǩ čuõvâst. Skammkaart lie maaiʹlm tââʹvmõs alggmeerai jieʹllikarttfestivaal, meeraikõskksaž …

Piirrosjuliste jossa piirrettyinä nainen ja poro.

Terveiset julisteen tekijältä

Ođđâz

Leäm Ellen-Maarit Gáijjot Antte Antte Aslaga Elle, šââddaž Sääʹmest, Jeänõõǥǥâst, sniimmi, kaartʼteei, graaflaž plaaneei, pieʹnnevuäʹmsteei da juõʹǩǩnalla kreevsõs ooumaž! Leäm šââddaž Sääʹmest, Gárasavvon-siidâst leâša leäm …

Maaiʹlm tââʹvmõs alggmeerai jieʹllikarttfestivaal

Ođđeeʹjjmannust Aanrest, Lääʹdd peäʹlnn 320 ǩilomettred polarkruuggâst tââvas, jäʹrjstet Skammkaart-jieʹllikarttfestivaal. Tõt lij meeraikõskksaž da õutstõõzzlaž šõddmõš, kååʹtt nåårr oummuid õʹhtte prääzkjed kulttuurlaž reeʹǧǧesvuõđ. Looǥǥ lââʹzz

Välddõõǥǥ prograammâst
Perhe lähdössä kalastamaan.
čuäjtõõzz

ALGGMEER IINNÂST

DJ iDJa credit Ingeborg Aagesen
Palddlõsprogramm
Määusteʹmes sizz piâssâm

SKÁBMAKLUBBA PRE-PARTY ADULTS ONLY (SAT)

Skábmaklubba 2023
Palddlõsprogramm

SKÁBMAKLUBBA K18 (sueʹvet)

Rosie promo
Draama, Komedia, 92 min
Vuõssjeäʹǩǩääž

Rosie

Gail Maurice
Yleisö katsoo Lumiteatterissa lumesta valmistetulta valkokankaalta elokuvaa.

Skammkaart 2024

Prograammâst vueiʹnet vuäʹnkõsjieʹllikaartid, dokumeeʹntid da kuʹǩes jieʹllikaartid, kook mainste mainnsid da vuäinlmid maaiʹlmest da koin alggmeer jiijj lie mainsteei.

ÕHTTSAŽTUÂJJTUÂJJLA 2024

teäggteei

Sääʹmteʹǧǧ
Koneen säätiö Kone Foundation
Opetus- ja kulttuuriministeriö
SES the Finnish Film Foundation
Taiteen edistämiskeskus
Aanar kåʹdd
Wihurin Säätiö
NextGenerationEU
International Sami Film Institute
Saamelaisneuvosto
Avek

Tuärjjeei

Wilderness Hotels
Vasatokka
Hotel Ivalo
Sodankylän kunta

Ovtâspargoost

Yle Sápmi
Siida
Sajos
Inari Kulttuuritoimi
SAKK

Robodog