Naurava nainen festivaalin infotiskillä.
Skábmagovat 2024

Eaktodáhtolaš

Háliidatgo dahkat máilmmi čoaskásamos filbmafestivála vel coolabun? Oza midjiide eaktodáhtolažžan!

Oktan festivála lihkostuvvama čoavddan leat eaktodáhtolaččat, geat besset oassálastit geavatlaš ordnestallamiidda iešguđetlágan bargguin. Skábmagovaid eaktodáhtolažžan beassá sihke doarjut festivála njuovžilvuođa ja lágidit vajálduvakeahtes bottuid sihke alccet ja eará festiválajohttiide!

Mii váldit oktavuođa skovi sádden olbmuide maŋimustá ođđajagimánus. https://forms.gle/vsijejdJqFEGmFcP7

Vapaaehtoishaku on päättynyt!