Ealligovat arkiiva Govvagalleriija Bagadallit
Skábmagovat 2024
Ealligovva
Vuosttaseahket

Baigal Nuur / Baikal jávri

Duiska/Kanada 2023
Ovddit festiválaid prográmma

Suoma vuosttašeahket

Baikal guovlu rievdadattá filmmas dan botta go burjahtanissonna jietna muittaša uhkkiduvvon eatnigielastis sániid.

Bagadalli Alisi Telengut (telengut)
Giehtačálli Alisi Telengut (telengut)
Buvttadeaddji Alisi Telengut (telengut)
Bistin 9 min
Ahkerádjá S
Giella Burjahtagiella
Teksten eŋgelasgiella
Almmustahttinjahki 2023
Riika Duiska/Kanada
Bagadalli

Alisi Telengut