Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Baigal Nuur / Lake Baikal

Saksslajânnam/Kanada 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Lääʹddjânnam vuõssjeäʹǩǩääž

Baikaal vuʹvdd kuâsttai čõõđ ääiʹj hääʹmes muʹtti kälkkõssân seämmast, ko burjattneezzan jiõnn mušttlâstt vaarvuâlaž ǩiõlâs saaʹnid.

Ohjjeei Alisi Telengut (telengut)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Alisi Telengut (telengut)
Puuʹtʼteei Alisi Telengut (telengut)
Peštt 9 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Burjaattǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Saksslajânnam/Kanada