Ealligovat arkiiva Govvagalleriija Bagadallit
Skábmagovat 2024
Ealligovva
Vuosttaseahket

Nutaaliaasumik inooriaaseqalernerup arnat siuttunngortippai / Morihit dasa go dálá máilmmi nissonat šaddaet jođiheaddjit

Kalaallit Nunaat/Ruonáeatnan 2019
Ovddit festiválaid prográmma

Ruonáeatnamis nissonat ohcaluvvet ain eambbo skuvlejupmái ja sáhttet de váldit ovdal dánmárkulaččaid dikšon jođihanbargguid badjelasaset, muhto árvvu ánssášit maiddái nuorra albmát, geat válljejit barggu guolásteaddjin ja meahcásteaddjin. Pro gradu-bargun Sámi allaskuvlii (Guovdageaidnu) dahkkojuvvon filbma muitala skuvlen- ja fárrenlihkadusa sohkabealleerohusain Ruonáeatnamis.

Bagadalli Inga Hansen (inuk)
Giehtačálli Inga Hansen (inuk)
Buvttadeaddji Sámi allaskuvla
Bistin 11 min
Ahkerádjá S
Giella Kalaallisut
Teksten eŋgelasgiella
Almmustahttinjahki 2019
Riika Kalaallit Nunaat/Ruonáeatnan
Bagadalli

Inga Hansen