Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Nutaaliaasumik inooriaaseqalernerup arnat siuttunngortippai / In the Wake Up Modern Life Women Becoming Leaders

Kalaallit Nunaat/Ruânnjânnam 2019
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Ruânnjânnmest neezzan ooʒʒâʹtte jäänab di jäänab škooultõʹsse da vuäiʹtte tõn nalla väʹldded håiddamnalla ääiʹjben tanskklai håiddam jååʹđtemtååimaid, leâša äärv vuäǯǯa še nuõrr åumma, kook vaʹlljee ämmat šiiʹllʼjen. Pro gradu -tuâjjan Sääʹm õllškoouʹle (Guovdageaidnu) tuejjuum jieʹllikartt mušttal škooultõs- da siirdčõõttâmliikk sooǥǥpieʹlljeärtõõzzin Ruânnjânnmest.

Ohjjeei Inga Hansen (inuk)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Inga Hansen (inuk)
Puuʹtʼteei Sääʹm õllškooul
Peštt 11 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Kalaallisut
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2019
Jânnam Kalaallit Nunaat/Ruânnjânnam
Ohjjeei

Inga Hansen