Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Ohskennón:ten Owí:ra / Little Deer

Kanada 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Euroopp vuõssjeäʹǩǩääž

Rosttovkäänan 1967 kueʹhtt nuõr mohawk-niõđ jåuʹdde tuärrad luâđ viõǥǥi vuâstta da reâuggad õõutâst, što peäʹsse domoi piârrjeez årra, ko suäna čõʹǩǩee viõkkvälddsaž aazztõkškooulâst. Škooulâst seʹlvvnam oummui ǩiõččlâsttmõõžžid vuâđđõõvvi jieʹllikartt lij maainâs alggmeerai nuõri sitkkâdvuõđâst, naʹzvaanvuõđ viõǥǥâst da aazztõkškooustroiʹttel vaaiktõõzzâst alggmeerai õutstõõzzid.

Ohjjeei Jonathan Elliott (mohawk)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Jonathan Elliott (mohawk)
Peštt 34 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Eŋgglõsǩiõl
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Kanada