Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Rääuhtem

Sääʹmm/Lääʹddjânnam 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Leeʹšǩ âʹlnn šeejšâsttmõõžž mõõnnâm aaiʹjin, museõsttum snimldõõǥǥ nõõmitää. Teâmnai ǩeeuʹniǩ taʹnssai rääuhteʹmmen, ko neezzan ååcc pääiʹǩes puõlvvõõǥǥi juätkkjemvuõđâst. Ǩeän ǩicstõõǥǥ pääiʹǩ muuvuõtt lij meäʹrtõllum?

Ohjjeei Sää´m škooultemkõõskõs (säʹmmlaž)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Sää´m škooultemkõõskõs
Peštt 4 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Nuõrttsääʹmǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Sääʹmm/Lääʹddjânnam