Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Reclaim

Kanada 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Maaiʹlm vuõssjeäʹǩǩääž

Arctic Chills -programmraiddu tuejjuum strääššjieʹllikartt âʹlddpueʹttiääiʹjest. Õhttvuõđ maailma lie puåtkknam. Ko Saila jeäʹnn vuâlgg ooccâd staan jeeʹres inuiitti kuõrjtõõǥǥâst, nijdd tuʹmmai pääʹcced viõʹlǧǧes källses da suu rasiistlaž eeʹjj årra. Tõt ij leäkku šiõǥǥ tuʹmmstõk.

Ohjjeei Ashley Qilavaq-Savard (inuk)
Puuʹtʼteei Jason Ryle / International Sami Film Institute / Telefilm Canada
Peštt 14 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Kanada