Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Ruoktojohka / Home River

Sääʹmm/Lääʹddjânnam 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Kueʹllšeellmõš lij leämmaž juʹn tuâlʼjõžääiʹj vueʹssen sääʹmkulttuurâst da identiteeʹttest Uccjooǥǥâst. Ko ođđ kueʹllšeeʹllemlääʹǩǩ ǩiõʹldi šeellmõõžž jooǥǥâst, säʹmmla protestõʹstte šeeʹleeʹl luõzz lååʹvtää da õlmmsa uuʹdeeʹl tõn mâŋŋa jiijjâz. Leäi puättam äiʹǧǧ metteed vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđid. Ohjjeei

Ohjjeei Kati Eriksen (säʹmmlaž)Scott Thornton
Peštt 26 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Tâʹvvsääʹmǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Sääʹmm/Lääʹddjânnam