Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Tv-näkyvyys laajenee

Lääʹddjânnam 1969
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Aanar Piõggvuäivva lij rajjum ođđ televisiopiõll eeʹjj 1969. Mâid juurdče âʹvvelneeʹǩǩ, ko jõnn maaiʹlm lauʹǩǩad jälstemlõõnj sueʹppe?

Ohjjeei Pekka Sjögren
Peštt 20 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Lääʹddǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 1969
Jânnam Lääʹddjânnam