Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Where Dreams Are Forgotten

Kalaallit Nunaat/Ruânnjânnam 2022
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Euroopp vuõssjeäʹǩǩääž

Tiivtnallšem dokumeʹntt ouddneei aarktlaž vuuʹd väjldõttum vuuʹdest, koʹst õinn čoouǥõõđât kuʹǩes serddjânnamääiʹj čuõlmi vuâstta. Saujj-Ruânnjânnmest, ohjjeei šâddpääiʹǩest, ouddnemkuâsttmõõžž sâjjdâʹvve pääiklaž oummui kõrr tuõttvuõđ vuâstta – da jäänmõsân ǩeäʹrdde nuõrmõs puõlvvõõǥǥ.

Ohjjeei Inuk Jørgensen (inuk)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Inuk Jørgensen (inuk)
Puuʹtʼteei Inuk Jørgensen (inuk)
Peštt 6 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Eŋgglõsǩiõl
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
Jânnam Kalaallit Nunaat/Ruânnjânnam