Filmmeʹtǩǩõs

Mâid ooccâp?

Prograʹmme vaʹlljeet jieʹllikaartid, kooi ohjjeei, puuʹtʼteei leʹbe ǩiõttǩeeʹrjteei kooll koon-ne alggmeeru. Jieʹllikaartid čuäʹjtet alggveärrǩiõʹlle, eŋgglõsǩiõllsaž teeʹkstʼtõõzzivuiʹm.

Vaʹlljummuš

Vaʹlljeep jieʹllikaartid prograʹmme skamm-mannu ääiʹj da väʹlddep õhttvuõđ jieʹllikaart tuejjeeʹjid rosttovmannust.

Vuässõõttâm-mähss

Skammkaart ij peʹrre filmmeʹtǩǩõs- leʹbe vuässõõttâm-määus.