Submission

Maid mij uuccâp?

Ohjelmân väljejuvvojeh elleekoveh, moi stivrejeijee, pyevtitteijee tâi kietâčällee kulá mottoom algâaalmugân. Elleekoveh čáittojeh algâalgâlâš kielân, eŋgâlâškielâlijn tekstiimijguin.

Valjim

Mij valjip elleekuuvijd ohjelmân skammâmáánu ääigi já väldip ohtâvuođâ elleekove tahheid juovlâmáánust.

Uásálistemmáksu

Skammâkoveh ij peerâ elleekove vuolgâttem – tâi uásálistemmáávsu.

Submission form