Festivaal oovdânpyehtim

ALG AALMUGIJ ELLEEKOVEFESTIVAAL

Skábmagovat

Inari, Aanaar

Skábmagovat – Skaamâ koveh

MAAILM TAVEMUS ALG AALMUGIJ ELLEEKOVEFESTIVAAL

Jyehi uđđâivemáánu Anarist, 320 km näpikiärdust tavas, uárnejum Skammâkoveh-elleekovefestivaal lii aalmugijkoskâsâš já siärvuslâš tábáhtus, mii čuákkee ulmuid oohtân juhlođ kulttuurlii riggoduv.

Kaksi saamelaista lumesta tehdyn valkokankaan edessä.

Maailm čuáskásumos elleekovefestivaal

Muotâteatter

Festivaal čiävláávuotâ lii legendarlâš Muotâteatter, kost elleekoveh čáittojeh muottust rahtum teatterist, mast láá alme já tääsnih káttun.

Maaŋgâpiälálâš tábáhtus

Elleekoveh já ennuv eres-uv

Festivaal čaaitâš algâaalmugij taiđuu jieškote-uv hamijnis. Ohjelmist uáinip uánihisfiilmâid, dokumentijd já kuhes elleekuuvijd, moh muštâleh mainâsijd já uáinuid maailmist algâaalmugij jieijâs muštâleemmin.

Festivaalist puáhtá meiddei uásálistiđ mielâkiddiiváid seminaaráid, miäldustábáhtussáid sehe vuájudâttâđ sämimuusikân SkábmaKlubist.

Kolme ihmistä VR-lasit päässä.
Alkuperäiskansojen edustajia yhdessä.

Almugijkoskâsâš ovtâspargo

Missio

Skammâkoveh-festivaal mittomeerrin lii nanodiđ algâaalmugij ohtsâšpargo, oohtânkuullâm já vuárusavâstâllâm. Elleekove lii pyeremus máhđulâš vyehi jyehiđ informaatio, tobdoid, maailmkove, tolâduumijd, hástusijd já äigikove kulttuurist.

Ive 1999 rääjist

Festivaal historjá

Juurdâ Skammâkoveh-festivaalist šoodâi 1990-lovo loopâst, ko ulmuuh suogârdâlškuottii vuovijd Aanaar markkân joskis skaamâ potkiimân kulttuur vievâst.

Ko Aanaar lii ohtâ Sämieennâm tehálumos teivâdemsoojijn, juurdâ sämmilii elleekovefestivaalist lâi luándulâš. Tassaažist tot vijđánij algâaalmugij festivaalin.

Elleekovefestivaal ohjelm vuolgâsaijeen halijdii, ete elleekove keččâmkuávlu oovdâst algâaalmugijd. Spiekâstâhhân taas lijjii tuše tyelittälli tollum arkkâdâhčáittuseh, moiguin uccii historjálii perspektiv algâaalmugij kuvviimân. Festivaal suojâleijen láá toimâm ei. Täsivääldi presidentij pelikyeimih, tuáhtár Pentti Arajärvi já rovvá Jenni Haukio.

MERHŠITTEE IHELOVOH

  • 1999 Vuossâmuš Skammâkoveh
  • 2007 Laapi lääni taaiđâpalhâšume
  • 2012 Taiđuu statâpalhâšume
  • 2018 Pohjolan Osuuspankki Helmi-palhâšume
  • 2020 Vuossâmuš Skammâkoveh Online
Taiteellinen johtaja juontaa näytöstä.

Rähteeh

Skammâkoveh-festivaal váldu-uárnejeijeeh láá Sämitaiđuu toorjâservi rs já Elleekovekuávdáš Skábma.

OHTSŠPARGOKYEIMIH 2024

ruttâdeijeh

Samediggi
Koneen säätiö Kone Foundation
Opetus- ja kulttuuriministeriö
SES the Finnish Film Foundation
Taiteen edistämiskeskus
Inarin kunta
Wihurin Säätiö
NextGenerationEU
International Sami Film Institute
Saamelaisneuvosto
Avek

Tukijat

Wilderness Hotels
Vasatokka
Hotel Ivalo
Sodankylän kunta

ovtâspargoost

Yle Sápmi
Siida
Sajos
Inari Kulttuuritoimi
SAKK

Robodog