Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

A Culinary Tale of Greenland’s Changing Climate

Ruânnjânnam 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Sniimmi, piârri jeäʹnn, kååʹtt ij ni kuäʹss leäkku kuärŋŋam pääiklaž vääʹr ool di kuhttu muu äʹjj da äkk pävvrõõššmen Ruânnjânnam porrmõõžž, mainsteʹmen reseeʹptest da mainnsest, kååʹtt lij tõn tueʹǩǩen. Juõʹǩǩ ooumaž maainast, mâid miârkkšââvv, ko lij ruânnjânnamneǩ/alggmeer vuäzzlaž da mii lij domm seämmast, ko čuäʹjte sij juõʹǩǩpeivvsaž rutiinid da mušttle tõn mâʹte narratiivân.

Ohjjeei Dennis Møller
Peštt 6 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Ruânnjânnam