Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Illuunnata Silami / All of Us in the World

Kanada 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Vueiʹn, mäʹhtt aimmõsmuuttâs vaaikat inuiitti jieʹllma urbaan čõkkpaaiʹǩin, mäʹhtt äimmõsmuuttâs tuõʹllai siʹjjid meädda põõrtâst da kulttuurlaž äʹrbbvuõđin kuʹǩǩen tâʹvven di mâid sij tuejjee tuõʹllʼjem diõtt sij inuittidentiteeʹtt, kååʹtt lij čiŋŋlânji õhttvuõđâst mäddkõskkvuõʹtte seämma ääiʹj ko jälste urbaan čõkkpaaiʹǩin.

Ohjjeei Isaac Patridge (inuk)
Peštt 14 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Kanada