Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Just Beneath the Surface

Australia 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Tâʹvvjânnmallaš vuõssjeäʹǩǩääž.

Ååum čoouǥââtt suâmm da aʹštti väʹlddmiârin. Miârr šõddad jieʹllem, jääʹmmem da oʹđđest šõddmõõžž kruuggid. Tõt vaaikat pukid jeälʼjid da muʹtstââll mij kulttuur. Väʹlddmiâr viõǥǥ âlgg ââʹnned ciistâst: tõt vuäitt taʹrjjeed jieʹllem, leâša viikkâd tõn še.

Ohjjeei Jimmy John Thaiday (peiudu)
Peštt 5 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Australia