Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Native Hope Champions: Riding for the Missing

USA 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Euroopp vuõssjeäʹǩǩääž

Läppjam da koddum alggmeerai neezzni da niõđi vueʹǩǩ lij veiddsõs voudda liâvvnam kriis. Meersaž rodeoǩeâlb (INFR) racsteei pâʹrǧǧe lââʹzzted tieʹttemvuõđ vaiggâdvuõđâst, kååʹtt vuäll Tâʹvv-Ameriikkâst Latinalaž Ameriʹǩǩe.

Ohjjeei Frank Blanquet (maya)Sahar Khadjenoury (navajo)
Peštt 9 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Eŋgglõsǩiõl
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam USA