Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Skádja

Sääʹmm/Taarr 2022
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Lääʹddjânnam vuõssjeäʹǩǩääž

Kueiʹt neezzan kaaunõõttmõš mieʹccest vaaikat ravvsânji suännaid kuhttuid. Vuäiʹtte-a suäna vueiʹtted suännai traumaid? Musikk, liikkõs da luâtt euʹnnee rääʹǩǩesvuõttmainnâz, mâʹst lie viiʹttjummuž 1600-lååǥǥ nåiddvääinaid da mõõnnâmääiʹj čuõʹcci aaʹššid.

Ohjjeei Eili Bråstad (säʹmmlaž)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Eili Bråstad
Peštt 17 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Tâʹvvsääʹmǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
Jânnam Sääʹmm/Taarr
Ohjjeei

Eili Bråstad

Oouʹdab

Unborn Biru

Pueʹtti

ÁHKUIN