Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt

Unborn Biru

Sääʹmm/Taarr 2022
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Liâskk, kååʹtt lij siõʹme årra, taarbaš kõrrset vieʹǩǩ. Son âlgg vuäǯǯad porrmõõžž jiõccses da nijddses. Ko õutstõs jåårǥlâtt sieʹljes, son tuʹmmai suâleed jäämmam oummu silbbhieʹrvid. Silbb lij kuuitâǥ kârruum, da tuâjast lie seuʹrrjõõzz, kook vuälla šõõddǩani ommǥa räjja.

Ohjjeei Inga Elin Marakatt (säʹmmlaž)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Inga Elin Marakatt (säʹmmlaž)
Puuʹtʼteei Per-Josef Idivuoma (säʹmmlaž)
Peštt 19 min
Ǩiõll Tâʹvvsääʹmǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
Jânnam Sääʹmm/Taarr
Ââʹǩǩraajj K18 Ǩiõlddum vuâlla 18-ekksain