Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Syppyt suruktar

Saha 2024
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.

Euroopp vuõssjeäʹǩǩääž

Naʹzvaanâž râʹvve kåppa da käuʹnne jiijjâz nuuʹbb tuõttvuõđâst, koʹst kapistaliistlaž riõʹvvjeei viõǥǥ lie hiâvtam määŋgaid jieʹllemnaaʹlid. Ko jåʹtte hiâvtum sõõʹjin, juõʹǩǩkaž seeʹst moštt, mättai da niõǥǥtââll, juâkk mainnsid âʹǩǩõõvvmest da käunn tuäiv maaddâreeʹjjees saaʹnin.

Ohjjeei Kyhynngy Oyuur (jakuutti)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Kyhynngy Oyuur (jakuutti)
Peštt 11 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Jakuuttǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2024
Jânnam Saha