Jieʹllikaart arkiiv Snimldõkgalleria Ohjjeei arkiiv
Skábmagovat 2024
Jieʹllikartt
Vuõssjeäʹǩǩääž

Techno Áhčči / Techno Father

Sääʹmm/Saksslajânnam 2023
Jie leäkku čuäjtõõzz. Oouʹdab festivaali prograamm.
Tanssivia ihmisiä yökerhossa.

Kueʹhtt sääʹmniõđ mâʹnne Berliinâst kluʹbbe da kaaunâʹtte seeʹst čuuʹt čårsteei oummuivuiʹm. Dj loʹsses ryytm veʹǩǩe suännaid mååust Sämma, kõskkiinn peeiʹv paakkâsvuõʹtte da toʹb tääiʹb kollʼjeei luõđjiõnid. Čõõđ iinn niõđ ǩiõččlâʹstte räämm leeʹd vueʹssen õutstõõzzâst da kaaunõõttâd oummuivuiʹm, kooivuiʹm suäna jie leʹčče muđoi ni kuäʹss kaaunõõttâm – da oiʹǧǧõõttâd tiudd faartin mieʹldd. Lääʹddjânnam vuõssjeäʹǩǩääž

Ohjjeei Elisabeth Rasmussen (säʹmmlaž)
Ǩiõttǩeeʹrjteei Markus Johnsen Thonhaugen, Elisabeth Rasmussen (säʹmmlaž)
Peštt 6 min
Ââʹǩǩraajj S Soovšum pukid
Ǩiõll Tâʹvvsääʹmǩiõll
Teeʹkstʼtõs eŋgglõsǩiõll
Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
Jânnam Sääʹmm/Saksslajânnam