Elleekove-arkkâdâh Kovegalleria Stivrejeijee-arkkâdâh
Skábmagovat 2024
Elleekove
Vuosáeehid

Luossamoraš / Salmon Sorrow

Säämi/Taažâ 2024
Ovdebái festivaalij ohjelm

Mii tábáhtuvá, ko tuháttij iivij luosâpivdoärbi potkân fakkist. Suomâ já Taažâ staatah kieldijn ive 2020 luosâpivdo Tiänu čácáduvâst já vuonâst hiäjus luosânaalij tiet. Suujah láá uccum nuuvt lijgekuáláástmist, vuonâpivdoost ko šoŋŋâdâhnubástusâst. Dokumentist čuávvojeh motomeh luosâpivdeeh, kiäh kovvejuvvojii meiddei vittâ ive tassaaš, ko luosâ uážui vala pivdeđ. Stivrejeijee

Stivrejeijee Harry Johansen (sämmiláš)
Pištem 60 min
Aherääji S
Kielâ Tavesämikielâ
Tekstim eŋgâlâskielâ
Almostittemihe 2024
Päikkieennâm Säämi/Taažâ
Stivrejeijee

Harry Johansen